Bert de Vries (1950)

Mijn werk is te rekenen tot het hedendaags realisme met soms een vleug mystiek. Ik schilder portretten, meest in opdracht, stillevens en landschappen. In de portretten zoek ik gelijkenis, zowel uiterlijk zoals dat hoort bij ‘commissioned’ werk, als psychologisch: ik probeer hierin het karakter en, bij oudere mensen, de tekening door het leven weer te geven in al hun nuances en voor zover dat aan een gezicht is af te lezen.

In de bloemstillevens ga ik toenemend vrijer te werk: de kern blijft realistisch, maar door de asymmetrische compositie en mystieke sfeer komt de achtergrond het beeld binnen en maakt deze deel uit van de voorstelling. Juist de confrontatie van scherpe representatie met een magische omgeving bevredigt mij in hoge mate. Verder inspireerde het gebied waar ik woon, met de duinen, strand, zee en de weergaloze luchten, mij tot een reeks landschappen in de Hollandse traditie.

Ik werk vrijwel steeds met olieverf volgens de klassieke methode, en incidenteel met tekeningen of gemengde techniek.

Ik heb van jongs af aan getekend. Altijd naast school, studie en werk. Ik deed zeventien jaar wetenschappelijk onderzoek in Twente en Nijmegen, promoveerde in 1988, was zes jaar beleidscoördinator op een ministerie en werkte zeventien jaar bij de onderwijsinspectie. Toen ik eind 2014 met pensioen ging, werd ik geridderd voor mijn bijdragen aan het beroepsonderwijs en het onderwijstoezicht en voor de mantelzorg voor mijn al vierentwintig jaar gehandicapte lief.

In al die jaren stond ik regelmatig voor de keus: zal ik overstappen naar de kunst? Maar ik vond m'n werk ook erg leuk en steeds koos ik daar weer voor. En ondertussen ontwikkelde ik me in mijn vrije tijd gestaag als amateur kunstenaar. Deels autodidact, maar ik volgde ook vele cursussen, o.a. portrettekenen aan de Vrije Academie in Nijmegen en later beeldhouwen bij de steenhouwer Peter Dekkers. Vanaf 1997 ontwikkelde ik me verder in Den Haag, eerst enkele jaren bij Mark Rietmeijer en later in de Vrije Academie aan de Paviljoensgracht. Zo maakte ik ruim twintig jaar beelden in hardsteen en marmer. Tot pijnlijke voeten dit verder belemmerden en ik mijn oude liefde voor tekenen en schilderen hernam. In 2011 ontdekte ik het atelier van Arjan van Gent. Ik trad toe tot zijn Atelier Sint Lucas waar ik me sindsdien bekwaam in de klassieke schildertechnieken. Sinds mijn pensioen in 2014 kan ik eindelijk alle dagen schilderen.